Bokens omfångsrika persongalleri kräver ett karaktärsregister. Nedan publiceras det register som också återfinns i boken, så att läsaren kan skapa sig en aning om vad som väntar.

Agent Goldman – Gåtfull frilansande agent med hela världen som arbetsfält, förvisso inget ovanligt i detta kosmopolitiska tidevarv.

Alexander Lukasjenko – Vitrysslands president och de facto diktator som på senare år allt mer förlorat intresset för härskandet till förmån för sin främsta passion och talang: superi.

Alexis Laspelles – Ung, framstående medlem av huset Laspelles, en dandy och jetseter med omättlig smak för det luxuösa. Sonson till den sjunde earlen av Farewood.

Alfons Winberg – Son till den kontroversielle, ack så radikale primärkonstellären av Pd Universal Enterprises, Lejon Winberg.

Anastasia Romanova – Ung, vacker ättling till de ryska tsarerna som förkroppsligar idealen hos den moderna tidens självständiga kvinna. Bosatt i London där hon lär uppvaktas av den sjunde earlen av Farewood.

Andrew Phillips – Ung, högmodig brittisk adelsman, känd i vänkretsen för sin höga alkoholtolerans.

Ariel Amador – Skandalomsusad dotter till entreprenörskan Zana Amador, boendes i Kalifornien. Skall ha haft ett förhållande med James Arlington, Pd Universal Enterprises barbröstade president, för många år sedan.

Ärkebiskopen av York – Respekterad, principfast uttolkare av Guds vilja på de brittiska öarna. Gammal vän till huset ’Sex.

Augusto Pinochet – Chiles forne diktator, numera ett skämt i totalitära kretsar på grund av sitt omfamnande av Chicagoskolans katastrofala ekonomiska politik såväl som sitt fredliga överlåtande av makten till mjäkiga demokrater.

Benetton Laspelles – Överstelöjtnant inom den brittiska militären, sonson till den sjunde earlen av Farewood.

Bernárd P’de – Pd Universal Enterprises hädangångne grundare, vars inflytande över företaget alltjämt består, i form av flera barn på höga positioner, såväl som de av honom skrivna företagsstadgarna, Bernárd P’des testamente.

Bob Warner – Linnekostymsbärande elitkonstellär av Pd Universal Enterprises fjärde elitkonstellation.

Damien Laspelles – Brittisk adelsman, och därtill film- och teaterprofil i London. Son till den sjunde earlen av Farewood.

Dannebrogen – Dansk facklig företrädare.

Don Enzo – Italiensk facklig företrädare.

Don Nero di Palermo – Mytomspunnen ledare för den italienska syndikatsrörelsen, som från Palermo värnar om de italienska arbetsförhållandena med en skräckinjagande principfasthet. Signore är hans högra hand.

Earlen av Farewood – Brittisk lord med ett varmt hjärta och en positiv människosyn. Har trots sin ålder och uttalade konservatism ett mycket frihetligt sinnelag, och umgås över generations- och klassgränser med dem som delar hans kärlek till människan och skapandet.

Efrahim Leijonmaahn – Framgångsrik profil inom tysk förvaltning, bortgången sedan några år tillbaka. Erfwin Leijonmaahn IV:s högt hållne nästkusin.

Emiren av Eufrat – Petromiljardär från Mellanöstern, god vän med James Arlington.

Erfwin Leijonmaahn IV – Omfångsrik, vänsterorienterad intellektuell, tillika klassiskt skolad krigsstrateg, med smak för livets goda. Har ägnat merparten av sitt vuxna liv åt att sprida socialismens odiskutabla förträfflighet såväl i salongerna som på slagfältet. Bland hans många faiblesser märks främst de för dryck, mat och rubin.

Ernst Monster – Elitkonstellär av Pd Universal Enterprises första elitkonstellation.

Farold Winter – Brittisk dramatiker och författare, ombesjungen för sin intellektuella klarsyn och sin raka kritik av västerlandets dekadens. Syns trots detta ofta i umgänge med den brittiska adelns högre skikt.

Friedrich Deutschland – Chef för Pd Aero. Har dock ytterligare en karriär vid sidan av den militära; känd i vida kretsar som den skönsjungade estradören och flickidolen Weimar Schütz. Bror till Gross Deutschland.

Friherrinnan von Trast – Svensk företagerska och liberal politiker, god vän med earlen av Farewood och John af Bergman.

Gamen – Elitkonstellär av Pd Universal Enterprises under den första elitkonstellationen som i tilltagande galenskap alltmer började klä sig som en gam.

Garm – Chef för Pd Militarias underrättelsetjänst Pd Intelligentia.

General O – Rysk general, allmänt betraktad som en man med alldeles för mycket makt i relation till hans intellekt och moral. Klär sig i vikingahjälm.

Generalen – Framstående amerikansk general, försvunnen sedan årtionden tillbaka.

Gérard P’de – Bernárd P’des mindre framgångsrike bror. Har trots nepotismen inom Pd Universal Enterprises inte nått längre inom företaget än till en simpel sekundärskonstellärspost, därtill inom området grafologi.

Grand Danois – Med sina sju fot och sju tum i hattlöst tillstånd bokstavligt talat den danska syndikatsrörelsens starke man. Har omnämnts som Danmarks populäraste man. God vän med sin svenske kollega.

Great Britain – Överspänd, kortvuxen brittisk fackpomp, ofta iförd en nästan meterhög cylinderhatt för att kompensera för bristande längd. Barndomsvän till Grand Danois och fanatisk i sitt hat gentemot den brittiska adeln.

Gross Deutschland – Den tyska syndikatsrörelsens tyngste ledare. Bror till Friedrich Deutschland.

Guillaume Truffaud – Puritansk, spartansk, platonisk journalist och intellektuell som avskyr i princip samtliga aspekter av den moderna människans depraverade, penningfixerade livsstil och triviala nöjen.

Harald Essem – Elitkonstellär inom Pd Universal Enterprises och chef över Pd Industria, sedan många år James Arlingtons gode vän och mentor. En omvittnat stor passion för bilar och vilda kvinnor har resulterat i många avkommor världen över vilka han håller av i varierande grad.

Hayden P. Kincaid – Kalifornisk demokratisk höjdare.

Hafez al-Assad – Diktaturen Syriens miserable, malplacerade despot.

Helene Essem – Dotter till Pd Universal Enterprises elitkonstellär Harald Essem. Har trots sitt oskuldsfulla yttre större köttsliga drifter än många uttalade nymfomaner.

Highlander – Modest, religiös, kvasiintellektuell herre med det slags sionistkomplex som gör en person särdeles illa lämpad som chef för exempelvis en expansiv krigsmakts samlade flotta.

Hugo Chávez – Venezuelas progressive ledare som befriat landet från årtionden av destruktiv nyliberal politik till förmån för sann rättvisa.

Humbuki Beteri – Fattig, strävsam, afrikansk lerkrusproducerande mor som blivit ett slags symbol för baksidan av den förhatliga mondialiseringen.

Ivan Romanov – Fattig obildad landsortsryss med påstått släktskap med de gamla tsarerna.

Jean-Luc Truffaud – passionerad gaullist och subventionerad industriledare, en ofta sedd gäst i de främsta salongerna i Paris. Bror till Guillaume Truffaud.

James Arlington – Barbröstad kapitalist och president för Pd Universal Enterprises, världens största företag. Omnämns ofta som världens rikaste man, och är för detta hatad av såväl en bred allmänhet som intelligentian.

John af Bergman – Principfast, hetlevrad entreprenör, miljardär och elitkonstellär av Pd Universal Enterprises. Hyser en stor kärlek till det hårda slitet, hederligheten och arbetets dygd. Född svensk men britt av val och övertygelse.

Johnton Elk – Värderelativistisk konstnär och aktivist.

Josephine Essem – Dotter till Harald Essem. Uppträder i klassisk skolflickemundering, och uppskattar likt sin tvillingsyster Helene män och intriger. Sägs också besitta stor kunskap i militärstrategi.

Kalifen av Karabach – Barndomsvän till James Arlington och ledare för ett stort statligt oljebolag i arabvärlden. Professionell suput.

Kim Jong-Il – Nordkoreansk diktator av den ack så progressiva juchetraditionen. Avskyr sitt otacksamma, slöa folk lika mycket som han avskyr Väst.

Konvo van Kaizer – James Arlingtons närmaste vän från fordom, en mycket framstående filmare, entreprenör, ingenjör och elitkonstellär av Pd Universal Enterprises. Spårlust försvunnen sedan många år.

Lejon Winberg – Marxistisk kulturskapare och primärkonstellär över Pd Culturia. Avskydd av sin chef, den välklädde kosmopoliten Péder P’de.

Manuel Antonio Noriega – Tidigare diktator av Panama.

Margot Karlsson – Ordförandes hunsade hemmafru som med frenesi hänger sig åt bakning och städning, för att förtränga sin mans utomäktenskapliga affärer med små prostituerade öststatsflickor.

Markisen – Mäktig organisationspamp. Chef och arrangör för de vart fjärde år återkommande Världsmästerskapen i superi.

Markisen av ’Sex – Brittisk excentrisk lord av den äldre skolan som gärna breder ut sig i långa, svårtydda monologer. Har agerat förebild och uppfostrare åt James Arlington, och är trots sin stora, ärvda förmögenhet en sann företagarsjäl.

Markisinnan av ’Sex – Den ärevördiga men lite virriga matriarken över den ’Sexiska ättelinjen. Tidigare konstellär av den första elitkonstellationen, och vän moder till den nuvarande markisen av ’Sex.

Moammar Qadhdafi – Fezbärande diktator av Libyen som lär hata tillvaron i sitt fattiga, av honom själv förtryckta, ökenland.

Mullah Omar – På svältgränsen vandrande, svag despot över ett snabbt sönderfallande Afghanistan. Islamistiskt skolad.

Mustafa – Passopp och trogen betjänt till herr Leijonmaahn. Funnen och räddad av sin herre under en av dennes många resor till Afrika.

Neocon John – Värdeuniversalistisk, neokonservativ ideolog och praktiker. Har svurit att viga sitt liv åt att bekämpa ondskan såsom han definierar den. Chef för Pd Pax, en del av Pd Militaria.

Niles Orlando – Vem är Niles Orlando?

Ordförande – Höghattad, burdus och rödflossig fackpamp. Högste tupp över det svenska Syndikatet.

Pampadou – Fransk fackpomp som trots sin framskjutna maktposition alltid stått i skuggan av sin mer framträdande, och kortare, kollega Pompidou.

Pavlov – Psykotisk rysk dvärg som har vigt sitt liv åt att förmå omgivningen att kyssa sin herres lädersko. Använder gärna och i stora mängder våld för detta ändamål.

Pedér P’de – Känd som Västeuropas mest framstående stilikon. Kapitalist, mediemogul och entreprenör av den högsta skolan. Elitkonstellär av Pd Univeral Enterprises, över Pd Media.

Pompidou – Den klarast lysande stjärnan på den franska syndikatshimlen.

Rafáel P’de – Son till Ramón P’de. Matematiker och dataprogrammerare. Bannas ofta av sin far för att han inte slagit in på en karriär inom det militära.

Ramón P’de – President över Pd Universal Enterprises tredje elitkonstellation, och tillika son till grundaren, Bernárd P’de. En fantastisk företagare som nyligen gett upp skapandets värv och börjat bete sig alltmer märkligt och oförutsägbart.

Recteur – Rektor på École Militaire i Paris.

Robert Leicesterburg – Fattig poet och herreman från den brittiska lågadeln. Ständigt i skuggan av sina betydligt mer framgångsrika vänner och kollegor.

Robert Mugabe – Afrikansk frihetskämpe och diktator som skrattat ofta och gott åt det misslyckande som enligt honom själv är hans land. Gammal bekant till Erfwin Leijonmaahn IV.

Signore – Italiensk, välklädd fackpamp. Ger ofta upphov till förvånade blickar och spetsiga kommentarer vid internationella fackkonvent, då han som ende deltagare inte bär frack, utan vit sidenkostym.

Silence – Misslyckad student från École Militaire som helt grundlöst drömmer om att bli en framstående general i en mordisk armé.

Slobodan Milosevic – Serbisk despot, känd för ärorika segrar och massakrer för diverse högre måls skull. Tvekar inte att försvara sin rättmätiga tron med barnsoldatsinterventioner i grannländer.

Socialissimo – Rustningsbeklädd lärare till bland andra Erfwin Leijonmaahn IV och Ivan Romanov i intergalaktisk kommunism vid ett träningsläger i Moskva för många år sedan. Senare känd under namnet Imperalissimo.

Statsministern – Aningen feg men ändock i svåra stunder en principfast svensk statsminister.

Torulf Järnarm – Kvarnen kallad, ett alias som väl förmedlar den idioti blandad med dödsfruktan som är själva essensen i hans steroida, deformerade framtoning. Operativ chef inom Pd Militaria, ett beklagligt resultat av beskydd från mäktiga, hemliga intressen.

Troy Military – Amerikansk senator från New Hampshire. Har gjort sig ett folkkärt namn på breda överenskommelser mellan de två partierna i kammaren, i linje med sina egna, frihetliga ideal.

Trude Military – Yrkesmilitär och elitkonstellär över Pd Militaria. Allmänt sedd som en stenhård, kompromisslös järnlady. Lär ska ha funnit och låtit uppfostra unge James Arlington då denne blott var ett spädbarn.

True Military – Trude Militarys son, blev socialt störd efter vistelse i vietnamesiskt fångläger.

Washboard T – Rättighetsaktivist, författare och internationellt känd amerikansk rapmusiker. Därtill professionell suput.

Wolfenstein Deutschland – Far till Friedrich och Gross Deutschland. Framstående före detta soldat från andra världskriget. God vän med Wolfgang Leijonmaahn.

Wolfgang Leijonmaahn – Erfwin Leijonmaahn IV:s far. Rik och hederlig bankir i Berlin. Mycket tillknäppt till karaktären. God vän med Wolfenstein Deutschland.

Zana Amador – Världens rikaste kvinna, enligt vissa rentav rikare än självaste James Arlington. Nystartade och styrde upp släktens gamla, konkursmässiga företag, Amadoralliansen.

Wagny Leijonmaahn – Erfwin Leijonmaahn IV:s mor, släkt i rakt nedstigande led till den kände kompositören Wagner. Mördad under oklara omständigheter och av oklar anledning.

Ärkebiskopen av York – Respekterad, principfast uttolkare av Guds vilja på de brittiska öarna. Gammal vän till huset ’Sex.

Annonser

1 Response to “Dramatis Personae”


 1. 1 Josef Boberg augusti 29, 2007 kl. 1:09 e m

  Hejsan,

  Citat: ”Han är talangfull med pennan, såväl för att skapa ord som teckningar, och brukar utöver de tre uppfinningar herr Sigedal omnämner, framföra Mac-datorn som den produkt som haft störst inflytande på hans liv.” – slut citat.

  Det här med Mac gäller mig också. Köpte en iMac för jul 2006 – och sen blev det bloggkommentarer mm ifrån mitten på februari 2007. Så – visst kan en Mac-dator ha stort inflytande över ett LevAnde liv i kött…

  Ha det…
  vännen Josef


Comments are currently closed.Germania gavs ut 2008 på Hydra Förlag.

Germania är ett karaktärsdrivet, humoristiskt epos med liberal touche, en mörk satir som berättar om en tillvaro inte olik vår egen. I denna märkliga, skruvade värld sluter två forna antagonister en ohelig allians, och inget blir sig någonsin mer likt.

Den nyfikne kan avnjuta de första tre kapitlen här på bloggen: Läs direkt!


null


.
Germania på Bokus.
Germania på Adlibris.
Debutantporträtt med halva författarparet i SydSvenskan: Gör det ont när kroppar brister?

Sagt om Germania

"(Jag) kan garantera underhållande och bisarr läsning som överraskar, men som ändå känns märkligt bekant."

Johan Norberg, författare och globaliseringsvurmande tankesmed.


"För den som vill roa sig och lyssna till samhällssatir med liberala undertoner så finns Germania att lyssna till."

Fredrick Federley, centerpartistisk riksdagsledamot.


"Projekt av detta slag brukar aldrig överleva bakfyllan, men detta är ett undantag."

Andreas Bergh, nationalekonomisk fil dr och välfärdsforskare.


"Er bok är ett illa skrivet skämt som försvarar SSveriges (sic) utsugning av tredje världen."

Aporna, maoistisk bloggare.

Prenumerera på bloggen

Annonser

%d bloggare gillar detta: