Är rymden nyliberal?

Tidigare har jag varit inne på en diskussion om att ”nördighet” och liberalism på något sätt hänger ihop. Särskilt science fiction var, enligt min tes, väldigt välsynkat med liberalism, och särskilt nyliberalism. Här rakt av från Wikipedia: ”The identification between libertarianism and science fiction is so strong that the U. S. Libertarian Party often has representatives at science fiction conventions”. Saker och ting tycks alltså tyda på att sambandet är högst relevant.

Diskussionen handlade tidigare också om att det var de framstegsbejakande aspekterna av science fiction som appelerade till liberaler, i likhet med det faktum att genren ofta utspelar sig i framtiden, i den gränslösa rymden och så vidare. Teknologi är alltså liberalt, allt annat lika. Framtiden likaså, eller åtminstone vurmen för mänskliga framsteg och en positiv inställning om en bättre framtid. Frågan som kvarstår är då helt enkelt: Är rymden nyliberal?

Jag vågar påstå att den är det. Ja, alltså inte per se då rymden inte har något eget medvetande eller tar ställning i politiska frågor, men eftersom den står för det gränslösa, det oupptäckta och framförallt det oreglerade. Existensen av världar bortom vår är nämligen ett slags bevis för den liberala rättighetsteorin, eftersom all rimlig föreställning om hur vi ska interagera med andra eventuella livsformer, eller vilka lagar som skulle gälla om jag exempelvis tog en ny planet i besittning, måste utgå från – rent instinktivt – något slags negativa rättigheter. Kanske representerar därför visioner om rymdskepp och terraformering av nya himlakroppar den där drömmen om att fly alla onödiga regler och tvingande, begränsande lagar här på jorden och börja om någon annanstans, eftersom ingen nyliberal med känsla för realism hyser det minsta hopp om att vi ska bli av med förtryckarna inom överskådlig framtid här på jorden?

Så om vi når ut i rymden, kan vi då äntligen bli kvitt alla som vill säga åt oss hur vi ska leva våra liv? Alla präster, lagstiftare, moraltanter och myndigheter – ska vi en gång för alla kunna fly dem? Eller har jordliga reglerare rätt att följa med och fortsätta förpesta mitt liv i Andromedagalaxen? Av dessa, och flera andra skäl, tycker jag att vi ska stödja The Space Frontier Foundation och liknande organisationer, som vill ta mänskligheten ut i rymden så fort som möjligt.

Innan detta är tekniskt möjligt får vi ägna oss åt mer jordnära nöjen, såsom dataspel och böcker. Vissa böcker försöker till och med att befria oss redan här och nu på jorden, såsom Germania.

En som diskuterar frihetsbegrepp av något mer nutida och aktuell natur är Henrik Sundholm, vars bloggsammanställning rekommenderas varmt. Många kloka och välgrundade inlägg med objektivistisk utgångspunkt. Läs.

Jonas Sigedal

Annonser

15 Responses to “Är rymden nyliberal?”


 1. 1 Robert Cumming januari 15, 2009 kl. 4:30 e m

  På sätt och vis håller jag med. Men den personliga friheten är fullständigt chanslös mot fysikens lagar, rymdens stora avständ och fientliga livsvillkor och allt det där.

 2. 2 Jonas Sigedal januari 15, 2009 kl. 4:34 e m

  Många hinder ligger framför, det är helt korrekt. Men allting börjar med en tanke, och förr eller senare finns där någon som gör det alla trodde var omöjligt.

 3. 3 Niklas Elert januari 15, 2009 kl. 4:59 e m

  Om man skall ta science fiction-filmer av typen Mars Attacks och Independence Day för intäkt verkar det finnas gott om livsformer där ute som inte respekterar negativa rättigheter så värst, trots att de befinner sig på en emr avancerad teknologisk nivå än oss…

 4. 4 Jonas Sigedal januari 15, 2009 kl. 5:06 e m

  Jo, teknologi behöver ju inte föda liberalism trots att liberalism föder teknologi. En eventuell attack från en utomjordisk styrka stärker enbart tesen om att det är dags att ge upp den här planeten och söka mindre reglerade fristäder där ute.

 5. 5 J af B januari 15, 2009 kl. 6:29 e m

  Fysikens lagar begränsas kanske endast av våran egen uppfattning om dem..

 6. 6 Jonas Sigedal januari 15, 2009 kl. 8:22 e m

  Jo, ny vetenskap brukar ju kunna förkasta gamla teorier. Detta betyder dock inte att många nuvarande lagar är osanna. Tyngdkraften är ju högst verklig, oavsett hur jag uppfattar den. Däremot kanske framtida teknologi möjliggör för oss att alstra artificiella gravitationsfält, som ju då alltså inte är tyngdkraft enligt fysiska lagar, men uppfattas som så av oss.

 7. 7 Niklas Elert januari 15, 2009 kl. 10:12 e m

  It’s a god-awful small affair
  To the girl with the mousy hair
  But her mummy is yelling ”No”
  And her daddy has told her to go
  But her friend is nowhere to be seen
  Now she walks through her sunken dream
  To the seat with the clearest view
  And she’s hooked to the silver screen
  But the film is a saddening bore
  ‘Cause she’s lived it ten times or more
  She could spit in the eyes of fools
  As they ask her to focus on

  Sailors fighting in the dance hall
  Oh man! Look at those cavemen go
  It’s the freakiest show
  Take a look at the Lawman
  Beating up the wrong guy
  Oh man! Wonder if he’ll ever know
  He’s in the best selling show
  Is there life on Mars?

  It’s on America’s tortured brow
  That Mickey Mouse has grown up a cow
  Now the workers have struck for fame
  ‘Cause Lennon’s on sale again
  See the mice in their million hordes
  From Ibiza to the Norfolk Broads
  Rule Britannia is out of bounds
  To my mother, my dog, and clowns
  But the film is a saddening bore
  ‘Cause I wrote it ten times or more
  It’s about to be writ again
  As I ask you to focus on

  Sailors fighting in the dance hall
  Oh man! Look at those cavemen go
  It’s the freakiest show
  Take a look at the Lawman
  Beating up the wrong guy
  Oh man! Wonder if he’ll ever know
  He’s in the best selling show
  Is there life on Mars?

 8. 8 pippi januari 16, 2009 kl. 6:48 f m

  ”…vilka lagar som skulle gälla om jag exempelvis tog en ny planet i besittning, måste utgå från – rent instinktivt – något slags negativa rättigheter.”
  Man behöver bara se till mänsklighetens historia för att inse att det knappast är nyliberala lagar som ”rent instinktivt” skulle gälla.
  Och så länge man inte har uppenbara religiösa tendenser så har man inte heller någon anledning att tro att ens en mycket högt utvecklad varelse omfattar den ”rätta” moralen.
  Jag föreställer mig att vissa nyliberala rymdfarare skulle återupprepa det som hänt tidfigare i samband med bland annat upptäckten av indianer i sydamerika eller aboriginer i Australien. Man skulle käbbla om ifall de påträffade rymdvarelserna ”verkligen” är mänskliga och därmed åtnjuta negativa rättigheter. För hur många nyliberaler tycker idag att exempelvis människoapors negativa rättigheter bör respekteras.

 9. 9 Robert Cumming januari 16, 2009 kl. 10:09 f m

  J af B:
  En sådan uppfattning intog ju Galileis katolska motståndare.

 10. 10 Torbjörn Larsson, OM januari 16, 2009 kl. 6:27 e m

  den står för det gränslösa, det oupptäckta och framförallt det oreglerade

  Intressant – i den meningen att man helt eller delvis stödjer sig på ett resonemang som är analogt med det naturalistiska felslutet (”naturalistic fallacy”).

  Hmm. Om universum står för någon form av moral så är det de, relativt få, sociala beteenden som evolutionära processer faktiskt ger upphov till (eftersom de rimligtvis är universella i sin kompetitiva natur – på jorden slogs eventuellt annorlunda livsprocesser i alla fall ut). Det sträcker sig då från selektionens, spelteorins och i viss mån marknadens mer eller mindre liberala ”tit-for-tat with slight forgiveness” till eusociala insekters kollektiva och altruistiska ”kin selection”.

  [naturalistic fallacy] Allt uppkommet från och lydande under liberal selektion av själviska gener, givetvis. [/naturalistic fallacy] 🙂

  Men inte är det gångna genetiska arvet speciellt upplysande för spekulationer eller utfall av framtida sociala beteenden. Sådant är arvs natur. Däremot pekar väl den senare delen av artikeln på vad rymden innebär, en möjlighet för nya miljöer och mer variation.

  Precis det som science fiction speglar. Lustigt att de återkommer till att grundläggande mänskliga beteenden, evolverade under tusentals år, av naturliga (heh!) skäl kommer att bestå i närtid.

  En viss tröst, åtminstone till eventuell rymdfart splittrar upp oss i mindre och allt mer divergenta populationer, kanske kan hämtas i att paleoantropologer faktiskt har uppmätt att den mänskliga evolutionen accelererat med flera tiopotenser eftersom befolkningsökningen också gjort det. (Selektionen får allt lättare att fixera anlag relativt genetisk drift.) Så vi ändrar oss allt mer, ”till det bästa”.

  @ JaB:

  Simpla empiriska test, som att slå huvudet i bordet, undanröjer enkelt alla kunskapsrelativistiska idéer [ugh – slår pannan i bordet] om vad faktuell vetenskap betyder.

 11. 11 Jonas Sigedal januari 16, 2009 kl. 6:39 e m

  Detta börjar i sanning bli en intressant diskussion. Jag kanske bör tillägga att jag inte uttalat mig om eventuell moral hos utomjordiska civilisationer, eller hur den mänskliga moralen kommer att utvecklas. Däremot så är ju den för liberaler heliga icke-våldsprincipen en ganska rimlig idé om vi till exempel stöter på utomjordiskt intelligent liv. Och eventuella kolonier, som bildas i rymden av människor, oavsett deras egna idéer, borde rimligen vinna på en icke-våldsprincip. Ponera att alla kommunister flyttar till en egen planet i all frivillighet och bildar en koloni där; det skulle vara att jämställa med ett frivilligt kollektivboende i ett nyliberalt samhälle – alltså helt i sin ordning. Svårigheten ligger snarare i att kommunism knappast bygger på frivilliga avtal.

 12. 12 Torbjörn Larsson, OM januari 16, 2009 kl. 6:55 e m

  D’oh! Jag menade naturligtvis att evolutionen accelererat proportionellt mot befolkningens storlek, inte proportionellt mot ökningstakten av densamma.

  @ Jonas:

  Jag anser mig vara liberal (åtminstone enligt den ursprungliga europeiska definitionen), men tror att icke-våld är en olämplig idé för en individ i ett liberalt samhälle. (Jämför ”tit-for-tat” som bästa individstrategi, åtminstone i en mindre social krets. I större sammanhang, där man knappast träffas igen, bör det vara vassa armbågar som gäller – och då tvunget visst polisväsende som balans. )

  [Och på samma sätt anser jag att kommunism, vare sig idén eller det annorlunda faktiska utfallet, död som förslag på lämpligt beteende.]

  Kanske är jag förvirrad ifråga om hur man definierar liberal och utdefinierar nyliberal i de här sammanhangen. En ren så kallad libertarianism, vilket skulle kunna vara exempelvis självpåtaget icke-våld för att slippa polisväsende mot till exempel kollektivt våld, är väl en tredje option?

 13. 13 Jonas Sigedal januari 16, 2009 kl. 7:06 e m

  Icke-våldsprincipen är mycket grundläggande för liberal rättighetsteori. Den är mycket enkel och innebär helt enkelt att ingen individ har rätt att tvinga, använda våld eller hot om våld mot någon annan individ. Detta är alltså angreppsvåld. Självförsvarsvåld har man naturligtvis rätt till, och man har rätt att använda den mängd våld som nöden kräver för att freda sig och skydda sina rättigheter, främst sitt eget liv. Vedergällningsvåld, den tredje typen av våld, är statens exklusiva uppgift – det vill säga att döma och straffa brottslingar. Fängelsestraff, fråntagande av rörelsefriheten, är en vanlig, och bra, form av vedergällningsvåld. Statens existens och dess funktion som tredjepartsdomare och väktare av rättigheter är lika viktig för en liberal som friheten själv – de förutsätter varandra. Det är när staten överträder dessa funktioner som den inkräktar på individuella rättigheter.

  Huruvida icke-våld skulle vara olämpligt är egentligen irrelevant, då icke-våld är det enda moraliskt riktiga sättet att handla på för en individ. Ett samhälle där våld blir en del av överlevnaden förfaller snart i krig, anarki, svält, död och stagnation.

  Jo, jag håller med, det är förvirrande med begreppen, ordet ”liberal” har ju urvattnats ganska rejält. Jag kallar mig ofta klassisk liberal, vilket egentligen är det samma som libertarian eller nyliberal, men låter trevligare 🙂


 1. 1 Entreprenörerna kommer att ta oss ut i rymden « GERMANIA Trackback vid januari 16, 2009 kl. 7:14 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
Germania gavs ut 2008 på Hydra Förlag.

Germania är ett karaktärsdrivet, humoristiskt epos med liberal touche, en mörk satir som berättar om en tillvaro inte olik vår egen. I denna märkliga, skruvade värld sluter två forna antagonister en ohelig allians, och inget blir sig någonsin mer likt.

Den nyfikne kan avnjuta de första tre kapitlen här på bloggen: Läs direkt!


null


.
Germania på Bokus.
Germania på Adlibris.
Debutantporträtt med halva författarparet i SydSvenskan: Gör det ont när kroppar brister?

Sagt om Germania

"(Jag) kan garantera underhållande och bisarr läsning som överraskar, men som ändå känns märkligt bekant."

Johan Norberg, författare och globaliseringsvurmande tankesmed.


"För den som vill roa sig och lyssna till samhällssatir med liberala undertoner så finns Germania att lyssna till."

Fredrick Federley, centerpartistisk riksdagsledamot.


"Projekt av detta slag brukar aldrig överleva bakfyllan, men detta är ett undantag."

Andreas Bergh, nationalekonomisk fil dr och välfärdsforskare.


"Er bok är ett illa skrivet skämt som försvarar SSveriges (sic) utsugning av tredje världen."

Aporna, maoistisk bloggare.

Prenumerera på bloggen

Annonser

%d bloggare gillar detta: